"Nepotřebuji chrámy ani složité filozofie. Můj mozek a mé srdce jsou mými chrámy, mou filozofií je laskavost."

                                                                                                                                                                                                                       Dalajláma